Domov > inštalácia > Montáž palubovky

Montáž palubovky1.Vyvŕtajte dieru na

Zem

2.Beat plastové

expanzná trubica do otvoru

3.Drill otvor na nosníku prvý,potom upevnite nosník na zem skrutkou

       blob.png

      blob.png

        blob.png

4.Upevnite nosník ako prvý

5.Put palubovky na nosník

6.Vyvŕtajte dieru cez palubnú dosku a nosník

       blob.png

    blob.png

     blob.png

7.Upevnite palubnú dosku a nosník skrutkou

8.Uzáver z nehrdzavejúcej ocele sa používa na zamykanie dvoch palubnej dosky. Najprv uzamknite jednu stranu palubnej dosky

 

     blob.png

 

          blob.png

9.Potom upevnite upevňovacie zariadenie z nehrdzavejúcej ocele a nosník skrutkou

          blob.png

10.Zamknite ďalšiu palubnú dosku, uistite sa, že dve dosky sú pevne uzamknuté. Potom nainštalujte dosku jeden po druhom podľa vyššie uvedenej metódy.

        blob.png

11.At posledný, upevnite bočný kryt všade okolo podľa nasledujúceho kroku, potom skončil.

        

       blob.png